AFC METAL
Tel Örgü Kanallar
Tel örgü kablo kanalları kısa destek aralarının bulunduğu bina içlerinde, haberleşme, fiber optik ve alçak gerilim kablolarının taşınmasında tercih edilir.

Yüzey alanlarının az olması üzerlerinde toz birikmesini engellediğinden, özellikle gıda ve tütün endüstrilerinde sıkça tercih edilmektedir.
 Tel Örgü Kanallar
AFC Metal - 2017