AFC METAL
KALİTE POLİTİKASI
Kalite Yönetim Sistemimizin, tüm çalışanlarımızın katkılarıyla, sürekli iyileştirilmesi hedeflenerek;
  • Standartlara uygun, Kaliteli ve Güvenli ürünler sağlanır.

  • Hatalara zamanında ve sistemli müdahale edilir. Bir daha tekrar etmemesi için her kademede düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

  • Ürünün tasarımından itibaren tüketiciye kadar uzanan zincirde yasalara uyulur. Müşteri, tedarikçi, çalışanlarımız ve ilgili kuruluşlar gerektiğinde doğru bir şekilde bilgilendirilir.

  • Kalite Yönetim Sistemi ve Politikamız periyodik olarak gözden geçirilerek geliştirilir ve etkinliği artırılır.

  • Eğitimli, bilinçli insan ve çağımızın teknolojisini takip eden alt yapı kaynaklarımız, Kalite Politikamız doğrultusundaki hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı sağlar.

  • Hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

  • Tüm çalışanlarımız Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemelidir.

  • Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak,geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

  • Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

  • Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek AFC Metal Pres San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak hepimizin görevidir.
AFC Metal - 2017